הצטרפות לשומרי משפט - רבנים למען זכויות האדם

שומרי משפט – רבנים לזכויות האדם היא עמותה הפועלת להשמיע קול יהודי בתחום זכויות האדם. היא נוסדה בשנת 1988, והחברות בה פתוחה לרבנים, רבות ולחזנים וחזניות מוסמכים מהזרמים השונים ביהדות. נכון להיום, חברי העמותה מזדהים כאורתודוכסים, מסורתיים, רפורמים, מתחדשים, והומניסטיים. החברות מוצעת גם לפרחי רבנות וחזנות, וגם לאלה הממלאים/ות תפקידי הובלה דתית ורוחנית בקהילותיהם.

רבנים לזכויות אדם פועלים להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים, ופועלים בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בישראל ובעולם. העמותה פועלת מאז הקמתה לקידום זכויותיהן של השכבות המוחלשות בחברה, לשמירה על זכויות המיעוטים בישראל ושל פלסטינים בשטחים, ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם של מהגרי עבודה. אנו פועלים גם מול מעצבי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות אדם של הקבוצות המוחלשות, ובין השאר בתחום הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימאלית.

הצטרפות כחבר/ה בעמותה פתוחה לקהלים שצויינו הנכונים לשלם דמי חבר/ה בסך 250 ש"ח מדי שנה (100 ש"ח לסטודנטים/יות לרבנות), ובכך ליטול חלק בהליכי קבלת ההחלטות בעמותה (חברות באסיפה הכללית וזכות לבחור ולהיבחר למוסדותיו השונים). חברים וחברים שאינם נמנים על על קהילות אלה, מוזמנים להצטרף לקהילת התורמים או התומכים של העמותה, לחזק את פעילותה בתרומה או בהצטרפות שאינה כחברים מן המניין, להתעדכן על פעילויותיה השונות ולקחת בהן חלק.

תואר רבני
אני מבקש/ת להצטרף כ:
IMG_3512222.jpg

שומרי משפט - רבנים למען זכויות האדם היא עמותה רשומה החל משנת 1990. אנו עומדים בכל תנאי החוק והמנהל התקין, ע"פ חוק העמותות ועל פי דרישות רשם העמותות. לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות, וכלל פרטיה, שמות התורמים והמאזנים הכספיים המלאים מתפרסמים באתר גיידסטאר.

IMG_3512222.jpg
IMG_3653.jpg

רח׳ דוד המלך 13, ירושלים

מיקוד: 9410125

IMG_3511.jpg

טלפון במשרד: 02-6482757 

פקס: 02-6783611

דואר אלקטרוני: office@rhr.org.il 

IMG_3512222.jpg

שומרי משפט

רבנים למען זכויות אדם

מס׳ עמותה: 580151967

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram