top of page

בתקשורת

מנכ״ל קול רבני לזכויות אדם, אבי דבוש, על קו הסיוע בהנחה בארנונה (כאן מורשת, 7.12.2020)

״ואהבת לרעך״, תקף לפלסטינים? חברת הוועד המנהל, הרבה יעל וורגן, בטור דעה על מסיק הזיתים ב״הארץ״ (25.10.2020)


מזון אינו מותרות. הביטחון התזונתי חייב לעמוד בראש סדר העדיפויות | הרב סיגל אשר, מנהלת מרכז הזכויות בחדרה, בטור דעה באתר שיחה מקומית (23.9.2020)

הרבנים רוצים להוציא ללא עונש אדם שהודה ברצח משפחה שלמה | הרב בנימין מיניץ, חבר בוועד המנהל של קול רבני לזכויות אדם, בטור דעה לשיחה מקומית: ״הרבנים שיצאו נגד הרשעתו של עמירם בן אוליאל ברצח משפחת דוואבשה בדומא וקראו לגייס כספים עבורו (16.9.2020)

ללא מענה בתקופת המשבר: אתר השירות האישי של ביטוח לאומי פועל רק בעברית | וואלה! חדשות, 14.9.2020

 

אנשי אקדמיה דורשים מהממשלה: להעלות את קצבאות הקיום של הביטוח הלאומי לאוכלוסיות החלשות | מעריב, 15.6.2020

דוקותיים | הרב נאווה חפץ מוסקת זיתים עם הפלסטינים 

bottom of page