top of page

פעילות בשטחים

"...עַל הַדָּם תֹּאכֵלוּ וְעֵינֵכֶם תִּשְׂאוּ אֶל גִּלּוּלֵיכֶם וְדָם תִּשְׁפֹּכוּ וְהָאָרֶץ תִּירָשׁוּ..."?

 

עמותת קול רבני לזכויות אדם הוקמה מלכתחילה במטרה לפעול נגד הפרת זכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית. רבות מן ההפרות החמורות והשיטתיות הללו מתרחשות היום באותם השטחים. מכאן, שנוכחותנו ופעילותנו שם היום יותר מאי פעם חיונית ביותר, הן בהיבט של התנגדות למדיניות הממשלה, והן בהגשת עזרה ממשית לנפגעים. כך גם לגבי רצועת עזה, אנו עובדים עד כמה שאפשר צמוד ובשיתוף עם ארגונים לזכויות האדם נוספים כדי להעצים את כוחנו ולשפר את המצב. 

 

העוולות הכרוכות במצב מתמשך בו שוללים ממיליוני בני אדם את זכויות היסוד שלהם, מחלחלות אל כל תחומי החיים בחברה הישראלית. השחתה מוסרית זו נתקלת בחומות של עיוורון והתעלמות. מתפקידנו להיאבק באדישות הציבורית ולקיים מצוות "לא תוכל להתעלם". 

המדיניות הנהוגה בשטחים זה חמישים שנה ויותר חושפת את הקושי העצום הכרוך בניסיון להיות מדינה יהודית ודמוקרטית.  ארגון ישראלי רבני המתיימר לעסוק באתגרים הקיומיים של עם ישראל בעת הזאת חייב להישיר מבט אל המצב על כל המורכבות והתסכולים הכרוכים בכך. הריבונות היא אולי המאפיין הייחודי ביותר של הקיום היהודי בעידן הזה, והיא מביאה אתה השלכות מוסריות מהמדרגה הראשונה. 

הפגיעה בזכויות האדם ובקדושת החיים של הפלסטינים בשטחים הכבושים נעשית לרוב בגיבוי תפיסה יהודית-דתית של עליונות ונבחרות יהודית, השוללת את אנושיות הזולת. גישה קולנית זו של גורמים קיצוניים, לא זו בלבד שמוציאה שם רע ליהדות וליהודים כלפי חוץ, אלא גם מרחיקה יהודים רבים ממורשתם.  

מטרתנו לבסס ולחזק תפיסה יהודית-דתית אלטרנטיבית – למושגים של שלום, צדק, אהבת אדם וכבוד הבריות, ולהראות כי היהדות עשויה וצריכה להיות חלק מהפתרון לסכסוך.

תרמו לפעילותנו בשטחים
bottom of page