פרשת השבוע

כארגון רבני, שאיפתנו היא להשמיע קול יהודי לנוכח המתרחש בחברה הישראלית. כבר שנים שמדי שבוע יוצא דבר תורה המבקש לקשר בין פרשת השבוע לבין ענייני דיומא. תורת הארגון מתבטאת לא רק בפעילות ציבורית ובתוכניות חינוך, אלא גם בדברי תורה המתפרסמים מדי שבוע. 

לחצו כאן

IMG_3512222.jpg

שומרי משפט - רבנים למען זכויות האדם היא עמותה רשומה החל משנת 1990. אנו עומדים בכל תנאי החוק והמנהל התקין, ע"פ חוק העמותות ועל פי דרישות רשם העמותות. לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות, וכלל פרטיה, שמות התורמים והמאזנים הכספיים המלאים מתפרסמים באתר גיידסטאר.

IMG_3512222.jpg
IMG_3653.jpg

רח׳ דוד המלך 13, ירושלים

מיקוד: 9410125

IMG_3511.jpg

טלפון במשרד: 02-6482757 

פקס: 02-6783611

דואר אלקטרוני: office@rhr.org.il 

IMG_3512222.jpg

שומרי משפט

רבנים למען זכויות אדם

מס׳ עמותה: 580151967

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram