top of page

פרשת השבוע

כארגון רבני, שאיפתנו היא להשמיע קול יהודי לנוכח המתרחש בחברה הישראלית. כבר שנים שמדי שבוע יוצא דבר תורה המבקש לקשר בין פרשת השבוע לבין ענייני דיומא. תורת הארגון מתבטאת לא רק בפעילות ציבורית ובתוכניות חינוך, אלא גם בדברי תורה המתפרסמים מדי שבוע. 

לחצו כאן

bottom of page